Management Support

Bardzo często w firmach istnieje potrzeba, aby mieć czas, wysoko wykwalifikowaną osobę lub zewnętrznych ekspertów, która będzie pomagać w zarządzaniu manager na danym obszarze. Outsourcing takich Oprócz zwiększenia zasobów projektu ma również na celu obiektywne spojrzenie, pozbawione jakiegokolwiek wpływu spółki lub emocji osobistych zwiększając tym samym zaufanie do pomysłu i wykonania go pomyślnie.
usług na wsparcie zarządzania mogą obejmować:

     * Prowadzenie projektów krótkoterminowych (do 6 miesięcy)

     * Wsparcie i / lub nadzór nad realizacją projektów i długoterminowej średniej.

     * Tworzenie procedur zarządzania i wsparcia,

     Negocjacje z partnerami zewnętrznymi *

     * Wsparcie wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania.

     * Zarządzanie outsourcing (wspieranie tworzenia i realizacji procedur organizacyjnych, przepisy, QMS, antyfraudowych, etc.

     * Nadzór sił sprzedaży

     * Optymalizacja procesów logistycznych oraz procesów sprzedaży.

     * Zarządzanie projektami zawdzięczają Fleet (w tym monitorowanie pojazdów)

     * Wsparcie transferu zakupu / produkcji do Azji