Analiza 360 Stopni

Analiza 360 Stopni

Analizę 360 stopni przeprowadzamy w oparciu o narzędzie ValuePerform.

 ValuePerform ® jest unikalnym i kompletnym narzędziem przeglądu strategii oraz rozwoju planu działania, które pozwala na szybką i przy minimalnym wsparciu doradczym, realizację. Po zakończeniu przeglądu strategii ValuePerform® Twój zespół zarządczy będzie w stanie odpowiedzieć konsekwentnie na następujące pytania:

Jaka jest nasza strategia?
Jaka jest nasza Propozycja Wartości dla Klienta?
Jak dobrze są nasze priorytety dostosowane do naszej strategii i Propozycji Wartości dla Klienta?
Jak dobrze faktycznie działamy w krytycznych kwestiach, aby umożliwić sobie realizację strategii i Propozycji Wartości dla Klienta?
W jakich obszarach musimy dokonać poprawy, aby z powodzeniem wykonywać strategię i Propozycję Wartości dla Klienta?

Korzyści używania ValuePerform®

ValuePerform ® opiera się na sprawdzonej w skali międzynarodowej i szeroko rozpowszechnionej metodologii. Konsultant zarządzający procesem unika zatem nieobiektywnego podejścia.
Zastosowanie ValuePerform ® jest opłacalne ze względu na zautomatyzowany proces gromadzenia tylko niezbędnych informacji. Średni czas odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu internetowym to 35 minut.

ValuePerform® analizuje  i łatwo przygotowuje zrozumiałe raporty dokumentujące wyniki analizy i przedstawia wizualnie analizę luki między "Znaczeniem" i "Wykonaniem", czyli " Drzemiącego potencjału " w każdym z poszczególnych obszarów zarządzania ValuePerform ® zapewnia niezmiennie wysoką jakość procesu z perspektywy 360-stopni, biorąc pod uwagę wszystkie przyczyniające się czynniki. Nic nie zostaje przeoczone i nie jest losowe.

Podejście ValuePerform®  umożliwia prowadzenie artykulacji strategii efektywnie i skutecznie, znacznie przewyższając tradycyjny ręcznie prowadzony przez konsultanta proces.

Podejście ValuePerform® zapewnia dokładną ocenę strategii i ujawnia, który zakres strategii jest wspierany i realizowany przez zespół zarządzający.

ValuePerform ® rejestruje i przechowuje wkład każdego uczestnika w bazie danych. Każda ukończona analiza jest również przechowywana. Z biegiem czasu, jest również możliwość zrobienia obszernego benchmarking’u i systematycznego śledzenia, jak postępuje dostosowanie zarządzania i realizacja.

ValuePerform ® jest wspierany przez sieć akredytowanych konsultantów. Specjaliści ValuePerform ® zapewniają, że każdy klient doświadcza strategicznego procesu, który jest spójny i dokładnie udokumentowany. Ze względu na korzystanie z przeglądarki internetowej do gromadzenia danych, automatycznego generowania materiału wyjściowego w postaci graficznej, raportów i certyfikowanej metodologii, ValuePerform ® sprawia, że jest to ekonomicznie możliwe do prowadzenia wysokiej jakości procesów definiowania strategii w znacznie mniejszych jednostkach organizacyjnych, niż było to możliwe dotychczas.