Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - ujęcie klasyczne

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - ujęcie klasyczne

Jak wszyscy wiemy analiza strategiczna jest pierwszym z 3 etapów zarządzania strategicznego. Jest świetnym narzędziem diagnostycznym którego celem jest określenie aktualnych i przyszłych szans i zagrożeń, czyli zewnętrznych warunków rozwoju, a także ocena potencjału przedsiębiorstwa, jego zdolności do wykorzystania szans i przeciwdziałania zagrożeniom. Końcowym etapem analizy strategicznej jest określenie i ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Daje nam odpowiedź na pytanie: w jakich warunkach będzie działała firma w przyszłości i jakie ma możliwości dostosowania się do nich.  

 Nie doceniają jej właściciele małych przedsiębiorstw , gdyż przecież doskonale to wiedzą…

Warto byłoby jednak pozwolić na tą sytuację spojrzeć expertom zewnętrznym, pozbawionym więzi emocjonalnych z przedsiębiorstwem.

Dokonując analizy strategicznej:

  • Określamy obecną pozycję konkurencyjną firmy na tle sektora
  • Definiujemy podstawowe czynniki kształtujące jej obecną pozycję strategiczną.
  • Identyfikujemy zmiany otoczenia które mogą wystąpić w przyszłości
  • Oceniamy ich wpływ na przyszłą działalność firmy
  • Analizujemy cele i oczekiwania zespołu oraz innych grup związanych z organizacją.
  • Audytujemy zasoby organizacji (posiadane oraz dostępne)
  • Analizujemy otoczenie dalsze i bliższe organizacji (obecne oraz przyszłe- jeśli możliwe)

Tak zebrany materiał prezentowany jest na spotkaniu podsumowującym. Bardzo często usługa ta jest wiązana z „Wsparciem Zarządczym” gdzie dzięki workshopom i spotkaniom opracowujemy propozycję strategii firmy, dokonując jednocześnie analizy  „Management Prospective”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów.