Audyty Bezpieczeństwa Mienia, Danych i Osób

Audyty Bezpieczeństwa Mienia, Danych i Osób

Audyt Bezpieczeństwa jest procesem, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu lub organizacji. Polega na kompleksowej i obiektywnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa firmy, zdefiniowaniu zagrożeń, sprawdzeniu efektywności działań służb ochrony oraz zgodności stosowanych procedur z polityką bezpieczeństwa.

Podstawowymi elementami przeprowadzanych przez nas audytów bezpieczeństwa są:

  • analiza wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń,
  • analiza efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych,
  • ocena stanu zabezpieczeń obiektów i rekomendacja działań podnoszących poziom bezpieczeństwa.

Zwykle kontynuacją wniosków poaudytowych uaktualnienie takiej polityki dla przedsiębiorstwa oraz jej wdrożenie wraz z przeprowadzeniem ewentualnych ćwiczeń.

Usługa taka profilowana jest indywidualnie, jeśli więc jesteś zainteresowany to napisz do nas teraz