Ewaluacja i Audyty

Ewaluacja i Audyty

SMARTIE w swojej podstawowej ofercie, jako ekspert niezależny, proponuje szereg usług związanych z analizą, oceną oraz propozycjami usprawnień w następujących obszarach.

 

 

 

 

  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa ( podejście klasyczne)
  • Analiza 360 stopni metodą certyfikowaną ValueMaker®
  • Systemy Zarządzania Jakością
  • Procedur operacyjnych i wykonawczych, Manuali, Handbooków,etc.
  • Umów pod kątem konkurencyjności oraz bezpieczeństwa transakcji
  • Audyty Telekomunikacyjne (optymalizacja rozwiązań i kosztów)
  • Audyty Informatyczne ( w tym bezpieczeństwo)
  • Audyty Bezpieczeństwa Osób i Mienia

Każda analiza, czy audyt, kończy się pisemnym raportem zwykle podzielonym na 2 części. Pierwszą część zajmuje opis sytuacji bieżącej oraz wskazuje ewentualnie zidentyfikowane zagrożenia krytyczne wraz z ich kategoryzacją pod względem wagi oraz propozycje rozwiązań. Druga część zawiera bardziej opisowo przedstawione niekrytyczne zalecenia oraz sugestie optymalizacyjne.

Po prezentacji raportu istnieje możliwość kontynuowania przez nas prac polegająca na wykonaniu lub nadzorze wykonania zaleceń poaudytowych, jeśli Zarząd lub Management wyrazi taką wolę.