Projekty Fleet Managementowe

Projekty Fleet Managementowe

Posiadasz flotę pojazdów, chcesz nią zarządzać efektywnie? Naszym doradztwem pomożemy Ci w następującym zakresie:

 

 

 

 

  • Stworzymy lub zaktualizujemy politykę flotową przedsiębiorstwa.
  • Stworzymy lub zaktualizujemy procedury związane z obsługą floty.
  • Stworzymy regulamin, praw i obowiązków stron związanych z użytkowaniem pojazdów
  • Dostosujemy go do obowiązującego prawa.
  • Wesprzemy w wyborze pojazdów  ( analiza kosztowa aut w poszczególnych klasach)
  • Przeprowadzimy analizy kosztów eksploatacyjnych oraz efektywności wykorzystania pojazdów
  • Pełne doradztwo w zakresie systemów nadzoru i kontroli pojazdów.
  • Wdrożymy rozwiązanie w firmie
  • Zaproponujemy rozwiązania poprawy bezpieczeństwa kierowców i pasażerów
  • Analizy szkodowości (typy, rodzaje szkód, ich wpływ na wysokości ubezpieczeń)

Jeśli jesteś zainteresowany choć częścią któregokolwiek z punktów napisz do nas określając jego tematykę a my z pewnością się skontaktujemy. Usługi związane z zarządzaniem  flotą opierają się w większości na koncepcji „saccessfull fee” przez co zminimalizowane jest ryzyko nieskuteczności i obniża zdecydowanie barierę skorzystania z usługi. Twoje korzyści bowiem będą przekładać się na nasze wynagrodzenie.