Reprezentacja zarządu i rady nadzorczej

Reprezentacja zarządu i rady nadzorczej

Usługa ta jest skierowana do akcjonariuszy czy udziałowców zagranicznych, którzy w spółkach Polskiego prawa Handlowego potrzebują niezależnych i kompetentnych reprezentantów, którzy lojalnie reprezentować będą ich interes oraz obiektywnie raportować o poczynaniach spółki.

Zakres czynności poza wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa może być elastycznie dostosowany o poszerzony nadzór nad istotnymi dla akcjonariusza obszarami. Usługa ta zawsze jest profilowana indywidualnie i poprzedzona analizą sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa.

Wszyscy nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu tego typu funkcji oraz stosowne kompetencje włącznie z zasiadaniem w organach spółek Skarbu Państwa.

Jeśli będą  Państwo zainteresowani otrzymaniem większej ilości informacji prosimy o kontakt lub zapytanie poprzez kliknięcie na dolnym pasku „Prośba o kontakt”  i wypełnienie formularza, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem.