ValueMaker©

ValueMaker® jest duńską firmą założoną w 2007 roku. ValueMaker rozwija narzędzia wspierające podejmowanie decyzji rynkowych dla strategicznego rozwoju oraz sprzedaży opartej na wartości.

ValuePerform® jest unikalnym narzędziem rozwoju, stworzonym przez ValueMaker, do pełnego przeglądu strategii i planu działania, które mogą zostać zrealizowane w krótkim czasie i przy minimalnym wykorzystaniu zasobów.

ValuePerform® jest wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, w wielu branżach, od bardzo małych do paneuropejskich podmiotów czy globalnych korporacji.

Oparte jest głównie na  metodologii Zrównoważonej Karty Wyników, która z kolei opiera się o systematykę zarządzania, jak i planowanie strategiczne. Jest ona szeroko stosowana w biznesie i przemyśle , instytucjach rządowych i organizacji non-profit na całym świecie w celu dostosowania działalności do wizji i strategii organizacji, poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz monitorowania wydajności organizacji w aspekcie osiągania celów strategicznych. Zostało to zapoczątkowane przez prof. Roberta Kaplana i dr Davida Nortona ( Harvard Business School)  jako  pomiar wydajności w głównych obszarach firmy oraz strategii niefinansowej, aby zapewnić  kadrze kierowniczej bardziej zrównoważony obraz funkcjonowania firmy.

Po więcej informacji na temat narzędzia ValuePerform® prosimy kliknąć TUTAJ.