Wsparcie i nadzór nad projektami długoterminowymi

Wsparcie i nadzór nad projektami długoterminowymi

Nieco innym podejściem niż w przypadku projektów krótkoterminowych charakteryzuje się usługa wsparcia projektów średnio- i długoterminowych. Tutaj zakładamy, iż klient posiada zasoby ( project managera(ów) ) i umiejętności prowadzenia projektu lub wspieramy klienta w pozyskaniu niezbędnych, wysoko kwalifikowanych zasobów oraz wspomagamy swoim „know how” część procesową projektu.

Zakres naszego udziału jest indywidualnie ustalany i sprowadza się głównie do doradzania oraz nadzorowania czy projekt przebiega zgodnie z Biznes Planem czy wyznaczonymi oczekiwaniami. W przypadku tym pełnimy rolę „arbitra zewnętrznego”, który dba o poprawną realizację projektu zmierzając do osiągnięcia wyznaczonego celu.

W ramach tej usługi świadczymy również kompleksową usługę wdrożenia narzędzia MS Project w projekcie czy przedsiębiorstwie. Usługa ta  opiera się na: 

  • analizie potrzeb klienta,
  • analizie istniejącej infrastruktury software’owej,
  • analizie istniejącej infrastruktury hardware’owej,
  • doborze rozwiązania optymalnego z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa,
  • implementacji i konfiguracji oprogramowania,
  • integracji z innymi systemami teleinformatycznymi – wymiana danych (opcjonalnie),
  • wsparcia w przeniesieniu do systemu projektów już trwających (opcjonalnie),
  • nadzór poprawności funkcjonowania systemu w początkowym okresie funkcjonowania.

Dodatkowo dość częstą usługą świadczoną na potrzeby klientów jest outsourcing prowadzenia i raportowania przebiegu projektu w MS Project. Bardzo często obecnie duzi wykonawcy czy inwestorzy w kontraktach ze swoimi poddostawcami zawierają klauzule o obowiązku raportowania przez nich z postępu realizowanych prac w MS Project. Coś czego nigdy nie robili, gdyż są kompetentni w kwestiach merytorycznych i nie posiadali dotąd takiej potrzeby. Wtedy możemy przyjść z pomocą odciążając ich z tego biurokratycznego obowiązku.