Wsparcie we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Wsparcie we wdrażaniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania

Wsparcie wdrożeń zintegrowanych systemów Zarządzania powstało naturalnie jako pochodna wsparcia i nadzoru nad projektami oraz zarządzania projektami IT z udziałem Outsourcingu Zarządczego. Dlaczego tak się dzieje? Statystyki są porażające, gdyż analizując negatywnie ocenione wdrożenia , przyczyną aż 76% z nich właśnie identyfikowano jako błędy popełnione w jego trakcie.

W 19% źle zidentyfikowano i opisano potrzeby przedsiębiorstwa, a tylko 5% stanowiły błędy ludzkie. Co jest tego powodem? Podstawowe założenie, iż projekt nie jest łatwy , ale na pewno go wdrożymy, bo przecież wszystkim zajmie się firma wdrażająca… I można by w to wierzyć kiedy rozmawia się z sprzedawcami systemu którzy są w stanie obiecać niemal wszystko. Analitycy i programiści natomiast muszą dostać dobrze przygotowany wkład merytoryczny… Zwykle spada to na kierowników czy managerów poszczególnych komórek lub departamentów. I mamy gotową przyczynę wielu niepowodzeń… Ktoś zapyta Dlaczego? Dlatego, iż proces ten jest znacznie bardziej złożony niż wszyscy zakładają. Prowadząc takie projekty używamy kilku niezależnych specjalistów którzy posiadają kompetencje nadzorowania go w 3 płaszczyznach:

  • zarządczej ( spełnienie określonych oczekiwań i wymagań strategicznych oraz zachowania dyscypliny budżetowej, wsparcia w negocjacjach z dostawcą umowy na wdrożenie)
  • merytorycznej – wsparcia w poprawnym przygotowaniu mapy procesów, wymagań dla firmy wdrażającej, oraz weryfikacji opisu procesów w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
  • IT – będącej pomostem merytorycznym z analitykami i programistami zespołu wdrażającego, nadzorującego wykonanie prac i ich weryfikację merytoryczną.

Dopiero takie podejście daje możliwość przeprowadzenia skutecznie i z sukcesem projektu wdrożeniowego. Poszczególni managerowie będąc doskonałymi expertami w swojej dziedzinie nie są w stanie przygotować dokumentacji dla programistów. Dodatkowo brak opisów wyjątków z którymi radzą sobie indywidualnie managerowie powodują duże perturbacje w przyszłej eksploatacji systemu.

Jeśli więc będziesz zainteresowany niniejszą usługą prosimy o kontakt poprzez „Napisz teraz”…