Wsparcie zarządzania

Wsparcie zarządzania

Bardzo często w firmach pojawia się potrzeba posiadania czasowo osoby o wysokich kompetencjach - czy zewnętrznego eksperta, który wesprze managera zarządzającego w określonym obszarze.  Outsourcing taki, poza zwiększeniem zasobów, wnosi do projektu dodatkowo spojrzenie obiektywne, pozbawione wszelkich wpływów kultury firmy - czy emocji osobistych, zwiększając tym samym wiarę w pomysł, jak i jego realizację z sukcesem.

Do usług z zakresu wsparcia Zarządzania możemy zaliczyć:

  • Prowadzenie projektów krótkoterminowych ( do 6 miesięcy)
  • Wsparcie i nadzór nad projektami średnio- i długoterminowymi
  • Tworzenie procedur i wsparcie zarządcze.
  • Negocjacje umów z partnerami zewnętrznymi
  • Wsparcie we wdrażaniu zintegrowanych systemów zarządzania
  • Outsourcing Zarządczy ( wsparcie przy tworzeniu i wdrażaniu procedur organizacyjnych, wykonawczych, SZJ, antyfraudowych, itp.)
  • Projekty FleetManagementowe ( w tym monitoring pojazdów)
  • Wsparcie przeniesienia zakupów / produkcji do Azji
  • Reprezentacja zagranicznych klientów w Polsce.
  • Zarządzanie systemami IT oraz Bazami Danych